Сайт доступны только на польском языке.

Можно использовать Google Переводчик для перевода.

 

 

Regulamin "Hoteliku"

Właściciel Hoteliku wysoko będzie cenić Państwa współpracę w przestrzeganiu tego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu każdego z naszych Gości.

 

§ 1

 1. Hotelik świadczy usługi wynajmu pokoi dla Gości odwiedzających Siedlce, lub przybywających do Siedlec przejazdem. Hotelik może odmówić usługi osobie zameldowanej na terenie miasta Siedlce, lub okolic Siedlec.
 2. Opłata za pobyt w hoteliku, pobierana jest w dniu przyjazdu.
 3. W przypadku rezygnacji w trakcie trwania pobytu, Hotelik nie zwraca opłaty za pobyt.
 4. Pokój w Hoteliku wynajmowany jest na doby.
 5. Jeżeli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

§ 2

 1. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia Gość Hoteliku powinien zgłosić w recepcji do godz. 1000 w dniu, w którym upływa termin wynajmu pokoju.
 2. Hotelik uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

§ 3

 1. Osoby nie zameldowane mogą przebywać w Hoteliku wyłącznie za wcześniejszą zgodą właściciela.
 2. Osoby odwiedzające naszych Gości proszone są o opuszczenie pokoi hotelowych przed godz. 2200.
 3. Hotelik może odmówić przyjęcia Gościa, który przy poprzednim pobycie rażąco naruszył regulamin Hoteliku, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym, lub Gości, albo szkodę na osobie Gości, pracowniku Hoteliku, lub innych osób przebywających w Hoteliku, albo też w inny sposób zakłócił pobyt Gości lub funkcjonowanie Hoteliku.
 4. Doba hotelowa trwa od godz. 1400 do godz. 1200 dnia następnego.
 5. Zatrzymanie pokoju po godzinie 1200 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku gdy gość opuści pokój do godziny 1800, naliczona zostanie opłata za pół doby.
 6. Recepcja jest czynna od godz. 600 do 2200. W pozostałych godzinach recepcja oraz teren Hoteliku pozostają zamknięte.
 7. Istnieje możliwość zameldowania, lub wymeldowania Gościa w pozostałych godzinach po uprzednim uzgodnieniu z recepcją.
 8. W pokojach obowiązuje zakaz palenia tytoniu. Dozwolone jest palenie tytoniu na tarasie.

§ 4

 1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi Hotelikowi niezwłoczną reakcję.
 2. Hotelik ma obowiązek zapewnić:
  1. Warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa
  2. Bezpieczeństwo pobytu, w tym ochronę danych osobowych
  3. Sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas gdy Gość wyrazi takie życzenie
  4. Pokój bez usterek. W przypadku ich wystąpienia będą one usunięte, a jeżeli nie będzie to możliwe w miarę posiadanych możliwości zamianę pokoju na inny.

§ 5

 1. W Hoteliku obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 2200 do 600 dnia następnego
 2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Hoteliku nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Hotelik może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

§ 6

 1. Gość opuszczając każdorazowo pokój powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i pozostawić klucz w recepcji.
 2. Gość Hoteliku ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju szkody lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Hoteliku powstałe z jego winy, lub z winy odwiedzających Go osób.
 3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, maszynek i innych podobnych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia pokoju.

§ 7

 1. Zabrania się wykorzystywania sprzętu RTV znajdującego się w pokojach do odtwarzania utworów objętych prawem autorskich, do których Gość nie nabył wcześniej praw.
  W szczególności zabrania się odtwarzania we wskazanej formie utworów twórców należących do organizacji STOART:
  lista artystów reprezentowanych przez STOART Związek Artystów Wykonawców.

§ 8

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres przez Gościa wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Hotelik przechowa te przedmioty przez okres jednego miesiąca.

 

Życzymy Państwu miłego pobytu


Ten artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:

pokoje do wynajęcia siedlce

wynajmę pokój siedlce
pokój do wynajęcia siedlce
wynajmę mieszkanie siedlce
regulamin hotelowy
regulamin hotelu

hotelik.siedlce.pl